افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 July , 2024

مدارس

21مهر
پیشنهاد تعطیلی مدارس حضوری در استان کرمان را به ستاد ملی اعلام کردیم
استاندار کرمان:

پیشنهاد تعطیلی مدارس حضوری در استان کرمان را به ستاد ملی اعلام کردیم

استاندار کرمان گفت: باید تلفیقی از آموزش مجازی و حضوری را با توجه به امکانات در اختیار داشته باشیم، در عین حال تعطیلی مدارس حضوری را به ستاد ملی اعلام کردیم و در صورت موافقت آنها تصمیم‌گیری در این خصوص انجام می‌شود

20مهر
در خصوص تعطیلی مدارس تابع تصمیم‌ ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

در خصوص تعطیلی مدارس تابع تصمیم‌ ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: با توجه به شرایط کشور از نظر شیوع کرونا، درباره تعطیلی مدارس تابع تصمیم‌ ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.