افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 17 June , 2024

یادداشت

02آذر
روزهای سیاه کرونا در بم

روزهای سیاه کرونا در بم

طلوع بم – سعید افروغ: کرونا در بم، ریگان، فهرج و نرماشیر تاخت‌و‌تاز می‌کند و بعد از نه ماه همچنان جان بیشتری می‌گیرد و به مراحل خطرناکتری رسیده است. روزهای سرخ به روزهای سیاه بدل شده و تعداد خانواده‌های داغدار رو به افزایش است و این روزها شما هم حتما متوجه شده‌اید که اگر قبلا […]