افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 April , 2024

کودک ازاری در سیرجان

28مرداد
تراژدی کودک آزاری  با چاقو اینبار در سیرجان
زخم های اعتیاد بر تن طفل ۱۵ماهه

تراژدی کودک آزاری با چاقو اینبار در سیرجان

امیرحسین ۱۵ ماهه از جمله قربانیان تراژدی کودک آزاری است، اینبار باز هم پای اعتیاد در میان است و طفلی بی پناه که نخستین روزهای زندگی اش را در سیاهی سپری کرده است.