افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

وزیر بهداشت

12بهمن
جزئیات چگونگی انتخاب و خرید واکسن کرونا برای اولین بار از زبان وزیر بهداشت در بم

جزئیات چگونگی انتخاب و خرید واکسن کرونا برای اولین بار از زبان وزیر بهداشت در بم

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت عنوان کرد: ما پنج منبع واکسن را شناسایی، مطالعه و در حال ثبت هستیم؛ منبع اروپایی استرازنکا که برای اولین بار اسم برند را اعلام می کنم که مردم بدانند و از زبان وزیر بهداشت بشنوند، دو کمپانی در هند، یک کمپانی در چین و یک کمپانی در روسیه که درحال ثبت پرونده آن ها هستیم.