افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

محمدامین راینی

29خرداد
ظرفیت‌های بی‌شمار صنایع کرمان برای راهیابی به بازار اروپا
محمدامین راینی عضو اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و مدیرعامل شرکت «کارزان» تأکید کرد:

ظرفیت‌های بی‌شمار صنایع کرمان برای راهیابی به بازار اروپا

استان کرمان علاوه بر پتانسیل‌های بسیار در زمینه تولید محصولات کشاورزی ظرفیت‌های بی‌شماری در سایر صنایع برای حضور در بازار اروپا دارد.