افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

سرباز ارگ بم

19اسفند
آیا مرحوم شهریاری سرباز ارگ بم در دوره احمد شاه بوده؟

آیا مرحوم شهریاری سرباز ارگ بم در دوره احمد شاه بوده؟

به گزارش طلوع بم، در آستانه روز پدر خبر درگذشت حیدر (جنجال) شهریاری در ۹۶ سالگی از سوی منابع محلی در ریگان مخابره شد. مرحوم شهریاری از بزرگان طایفه پلنگی و در رحمت آباد ریگان ساکن بود. در سالهای اخیر برخی فعالان فضای مجازی از وی به عنوان آخرین سرباز ارگ بم در دوران احمدشاه […]