افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

داروخانه

07آذر
تازه‌ترین جزییات کمبود دارویی در دیار کریمان و راه‌های مدیریت مشکل
مدیر دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان توضیح می‌دهد

تازه‌ترین جزییات کمبود دارویی در دیار کریمان و راه‌های مدیریت مشکل

مدیر دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌گوید کمبود دارو که معضلی کشوری است در این استان اینک به برخی اقلام دارویی حیاتی در بیمارستان‌ها نیز رسیده اما همه ظرفیت‌ها و تلاش‌ها به کار گرفته شده با مدیریت محلی و جابه جایی داروها، نیازها براساس اولویت مرتفع شود.