افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 12 July , 2024

خرمای بم

09شهریور
حضور کنسرسیوم صادراتی خرمای بم به نمایندگی از ایران در نمایشگاه world food روسیه
در تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ شهریور ماه

حضور کنسرسیوم صادراتی خرمای بم به نمایندگی از ایران در نمایشگاه world food روسیه

معاون صنایع کوچک از حضور کنسرسیوم صادراتی خرمای بم استان کرمان به نمایندگی از ایران در نمایشگاه world food روسیه در آینده نزدیک خبر داد.