افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 22 July , 2024

باقری

02آبان
لزوم تخصیص اعتبار برای حفاظت از پلنگ ایرانی در ریگان
باقری فرماندار ریگان تصریح کرد:

لزوم تخصیص اعتبار برای حفاظت از پلنگ ایرانی در ریگان

سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برای هدایت آب سد نساء بم و جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به شهرستان‌های شرقی اختصاص یافته است.