افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 May , 2024

ایستگاه صلواتی

29مرداد
توزیع ماسک در ایستگاه‌های صلواتی ممنوع است
مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان:

توزیع ماسک در ایستگاه‌های صلواتی ممنوع است

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان با یادآوری پروتکل‌های بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری محرم در ایام کرونا، تاکید کرد که ایستگاه‌های صلواتی تنها مجاز به پخش صوت و تصاویر عزاداری هستند و توزیع ماسک و ماده‌ی ضدعفونیکننده و پذیرایی نباید داشته باشند چون باعث ایجاد تجمع خواهند شد.