افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 May , 2024

اداره راه و شهرسازی

14فروردین
۱۴ کیلومتر در بام کویر کرمان زیر بار ترافیک رفت اما راه هنوز مدیران را می‌خواند

۱۴ کیلومتر در بام کویر کرمان زیر بار ترافیک رفت اما راه هنوز مدیران را می‌خواند

شهرستان‌های بافت، رابُر و اُرزوئیه (بام کویر) به علت وضعیت نامناسب مولفه های زیرساختی حوزه راه در بن بست توسعه‌ای قرار گرفته که غیر از محرومیت، چیزی برای جمعیت ۲۰۰ هزار نفری این خطه به همراه نداشته است.