افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 17 June , 2024

اخبار بم٬ اخبار کرمان٬ بم٬ سمانه سام نژاد

22مرداد
با مدیریت آب بخش کشاورزی می‌توان در مصرف آب صرفه جویی کرد
در جلسه ساماندهی آبهای سطح شهر به پیشنهاد کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی عنوان شد:

با مدیریت آب بخش کشاورزی می‌توان در مصرف آب صرفه جویی کرد

جلسه ساماندهی آبهای سطح شهر به پیشنهاد کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در دفتر شهردار با حضور علیرضا پشتیبان شهردار بم، سمانه سام نژاد رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بم و دیگر معاونین شهردار برگزار شد. در این جلسه سمانه سام نژاد رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بم با اشاره […]