تاریخ : دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۴۰۲ Monday, 27 March , 2023

اخبار بم٬ اخبار کرمان٬ بم٬ سمانه سام نژاد

22مرداد
با مدیریت آب بخش کشاورزی می‌توان در مصرف آب صرفه جویی کرد
در جلسه ساماندهی آبهای سطح شهر به پیشنهاد کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی عنوان شد:

با مدیریت آب بخش کشاورزی می‌توان در مصرف آب صرفه جویی کرد

جلسه ساماندهی آبهای سطح شهر به پیشنهاد کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در دفتر شهردار با حضور علیرضا پشتیبان شهردار […]