احتمال تحریک گسل‌های دیگر منطقه دور از انتظار نیست

دکتر رضا درخشانی در خصوص تداوم پس لرزه های زلزله اخیر هجدک گفت: تعداد رخداد و بزرگی پس‌لرزه‌ها در هفته اول وقوع زمین لرزه معمولا زیاد بوده و پس از آن فاصله زمانی بین وقوع آنها بیشتر شده و از بزرگی آنها کاسته می شود.

وی گفت: با توجه به بزرگی زمین لرزه اولیه هجدک ( ۶.۱ ریشتر ) وقوع پس لرزه‌هایی با بزرگی بیش از ۵ ریشتر غیر طبیعی نیست. وی تصریح کرد که رخداد این پس لرزه ها ممکن است تا ماهها ادامه یابد.

عضو هیأت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در پاسخ به این پرسش که از سه روز پیش تاکنون ،کرمان بیش از سیصد بار لرزیده که بزرگی چهار مورد آنها بیش از 5 ریشتر بوده و برخی معتقدند که وقوع اینگونه زلزله ها موجب تخلیه انرژی زمین و جلوگیری از رخداد زلزله های بزرگتر می شود گفت: هرچند وقوع پس لرزه پس از یک زلزله ی بزرگ معمول است، اما لزوما  نمی توان گفت که موجب کاهش انرژی در منطقه می گردد.

درخشانی ادامه داد: زلزله ای که در ساعت 6 و 2 دقيقه بامداد روز جمعه 10 آذر ماه 1396 با بزرگی 6.2 مناطقي در شمال شرقي شهر كرمان را به لرزه درآورد، می توان منتسب به گسیختگی قطعات جنوبی گسل «لکرکوه» در شرق راور دانست این در حالی است که در فاصله ای نه چندان دور از موقعیتی که این زلزله رخ داده است، گسل‌هایی همچون «نایبند»، «کوهبنان»، «شهداد»، «گلباف» و قطعات منشعب از آنها وجود دارد که تحریک آنها از طریق رویداد اخیر لرزه ای دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: هرچند تاکنون نشانه ای دال بر فعالیت قطعات گسلهای اطراف مشاهده نشده و داده های ثبت شده در ایستگاه‌های لرزه نگار صرفا پس لرزه‌های معمول در قطعه گسل گسیخته شده در زلزله اخیر هجدک را نشان می دهد، اما لازم است تا روشن شدن وضعیت منطقه نکات احتیاطی کاملاً رعایت شود./ایسنا

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.