افتتاح همزمان 42 پروژه برق رسانی برق شهرستان نرماشیر

همزمان با ایام الله مبارک دهه فجر 42 پروژه برق رسانی با حضورامام جمعه محترم و فرماندار محترم و جمعی از مسئولین این شهرستان در دهه فوق افتتاح گردید
به گزارش روابط عمومی اداره برق نرماشیر ،علیرضا موحدی مدیر برق شهرستان نرماشیر در این مراسم گفت در سال 96 با احداث 5 کیلومتر شبکه فشار متوسط واحداث 36 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب 17 دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان از اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به بهره برداری رسید
وی با بیان این که بهره برداری از طرح های یاد شده نقش مهمی در پایداری شبکه ، رفع افت ولتاژوتوسعه خدمت رسانی به مشترکین برق دارد عنوان کرد هدف اصلی از اجرای طرح های فوق به حداقل رساندن مشکلات افت ولتاژ در پیک سال 97 میباشد که با طراحی و اجرای پروژه های فوق پیش بینی ما این است تمام مشکلات سالهای قبل برطرف خواهند شد
همچنیین با حمایتهای دلسوزانه مدیریت محترم عامل و مسئولین محترم شهرستان دیگر قرار دادهای منعقد شده تا پایان سال به اتمام خواهند رسید تا شاهد خدمترسانی به مردم عزیز شهرستان نرماشیر باشیم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.