افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 22 July , 2024

گسل کرمان

29شهریور
۱۴ گسل در شعاع ۲۵ کیلومتری کرمان شناسایی شد
سرپرست مرکز تحقیقات شهرسازی دفتر منطقه‌ای جنوب شرق کشور:

۱۴ گسل در شعاع ۲۵ کیلومتری کرمان شناسایی شد

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دفتر منطقه ای جنوب شرق کشور گفت: با مطالعات میدانی، تلفیق اطلاعات سازمان زمین شناسی و پایان نامه های دانشگاهی تعداد ۱۴ گسل در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر کرمان شناسایی شده است.