افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 July , 2024

گردشگری کشاورزی

24اسفند
گزارش برگزاری دوره آموزشی «گردشگری کشاورزی» در بم

گزارش برگزاری دوره آموزشی «گردشگری کشاورزی» در بم

ناهید کمال الدینی مدرس دانشکده گردشگری و هتلداری مجتمع آموزش عالی بم و دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی گزارشی از برگزاری اولین دوره آموزشی «گردشگری کشاورزی» در بم را در اختیار طلوع ارگ قرار داده است که در ادامه می خوانید. این دوره که با استقبال تعدادی از شهروندان بمی روبرو شد نیمه اسفند […]