افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 April , 2024

پاستور

11شهریور
بخش داخلی بیمارستان بم با مجهز ترین امکانات با ۲۵ تخت با اعتبار ۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید
در هفته دولت ،

بخش داخلی بیمارستان بم با مجهز ترین امکانات با ۲۵ تخت با اعتبار ۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید

رضا اشک فرماندار بم از افتتاح و راه اندازی ۸۶طرح عمرانی در مجموع در هفته دولت در این شهرستان خبرداد.