تاریخ : شنبه, ۵ فروردین , ۱۴۰۲ Saturday, 25 March , 2023

پاستور

11شهریور
بخش داخلی بیمارستان بم با مجهز ترین امکانات با ۲۵ تخت با اعتبار ۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید
در هفته دولت ،

بخش داخلی بیمارستان بم با مجهز ترین امکانات با ۲۵ تخت با اعتبار ۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید

رضا اشک فرماندار بم از افتتاح و راه اندازی ۸۶طرح عمرانی در مجموع در هفته دولت در این شهرستان خبرداد.