افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 22 May , 2024

وزیرآموزش و پرورش

20مرداد
وزیر آموزش و پرورش وارد بم شد

وزیر آموزش و پرورش وارد بم شد

وزیر آموزش و پرورش صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه بم وارد این شهرستان شد.