افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 15 June , 2024

هارپ

25شهریور
آیا فناوری هارپ عامل زلزله بم بوده است ؟
از زلزله تا کنترل آب و هوا

آیا فناوری هارپ عامل زلزله بم بوده است ؟

چند وقت قبل پس از آن که فیلمی با عنوان صداهای عجیب در آستارا منتشر شد برخی رسانه‌ها و حتی خبرگزاری‌ها این فیلم را که پس از مدتی مشخص شد ساختگی است به عوامل مختلف از جمله هارپ نسبت دادند.