افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 July , 2024

نیروی انتظامی استان کرمان

27مهر
کاهش ۱۶ درصدی متوفیان سوانح رانندگی استان کرمان طی یکسال گذشته
فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:

کاهش ۱۶ درصدی متوفیان سوانح رانندگی استان کرمان طی یکسال گذشته

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی متوفیان سوانح رانندگی استان کرمان در یک سال گذشته گفت: همچنین کاهش ۱۲ درصدی مجروحان تصادفات رانندگی را در این مدت در سطح استان شاهد بوده ایم.