افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

نوروز1401

24فروردین
بازارچه‌های نوروزی در کرمان؛ به نام صنایع‌دستی به کام خوراکی‌فروشان

بازارچه‌های نوروزی در کرمان؛ به نام صنایع‌دستی به کام خوراکی‌فروشان

براساس اعلام میراث فرهنگی کرمان به طور متوسط هر غرفه صنایع دستی بازارچه‌های نوروزی در این استان حدود ۱۰ میلیون تومان بیشتر فروش نداشت.