افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 April , 2024

نمکی

12بهمن
مگر بی‌غیرت شده‌ایم که برویم واکسن نامرغوب وارد کنیم
وزیر بهداشت برای اولین بار در بم درخصوص انتقاد از واکسن روسی مطرح کرد؛

مگر بی‌غیرت شده‌ایم که برویم واکسن نامرغوب وارد کنیم

وزیر بهداشت با بیان اینکه با بیان اینکه این خباثت‌ها درباره واکسن روسی خیانت ملی است، ادامه داد: می‌گویند قرار است «واکسن نامرغوب وارد کنند و من آن را نمی‌زنم». این حرف‌ها چیست که می‌گویید و دل مردم را خالی می‌کنید.