افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

نرگس افشاری‌پور

03خرداد
حمایت موثر از کودکان کار
گفتگوی با نرگس افشاری‌پور مدیر انجمن حمایت از کودکان کار (مرکز بم) و آشنایی با فعالیتهای این مرکز

حمایت موثر از کودکان کار

طلوع بم – مونا موسی نژاد: کودک کار، کودکی است که بیش از ۱۴ ساعت در هفته به یکی از اشکال کار «سبک/سخت» و «داوطلبانه/اجباری» اشتغال دارد و سن این کودک بیشتر از ۵ سال و کمتر از ۱۸ سال است. کودکان کار به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر […]