افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

مهد کودک

17مهر
خودمختاری مهدهای کودک کرمان در سایه بی‌برنامگی آموزش و پرورش

خودمختاری مهدهای کودک کرمان در سایه بی‌برنامگی آموزش و پرورش

با آنکه از واگذاری مدیریت مهدهای کودک به عنوان فرزند نوپا به وزارت آموزش و پرورش در شهریور ۹۹ حدود ۲ سال می‌گذرد اما هنوز برای ساماندهی این بخش بویژه تعیین شهریه و نظارت بر دریافت آن کاری انجام نشده چنانچه برخی مدیران مهدهای کرمان در خلاء موجود یکه‌تازانه و شهریه‌ گزاف از والدین دریافت می‌کنند.