افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024

منابع آبی

02اسفند
بی‌بهره ماندن سدهای کرمان از بارش‌های امسال
یک مسئول خبر داد:

بی‌بهره ماندن سدهای کرمان از بارش‌های امسال

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: سامانه دو سویه مصرف آب و برق در کشور و استان کرمان ‌تشکیل شده و شرکت های آب منطقه‌ای و برق، مصرف تمامی اشتراکات چاه های کشاورزی را تطبیق می دهند و کرمان در این زمینه پیشتاز است و بیش از ۹۲ درصد چا ها تطبیق یافته است.