افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 April , 2024

معصومه کمال الدینی

08دی
یادداشتی برای شهرم بم
لزوم بازاندیشی و بازسازی روابط اجتماعی در نوشتاری از دکتر معصومه کمال‌الدینی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی بحران

یادداشتی برای شهرم بم

طلوع بم – معصومه کمال الدینی: آدینه ۵ دیماه ۸۲ لالایی مادر زمین، فرزندانش را به خوابی آرام و شیرین فرو برده برد. زمینی که سالها با حاصلخیزی و مهربانی با ساکنین‌اش درختان نخل و مرکبات رنگارنگی را به آنها هدیه داده بود. زمینی که همیاری و همدلی‌اش را با قناتهای پرآب، بادهای شمالی، درختان […]