تاریخ : پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ 9 صفر 1443 Thursday, 16 September , 2021

مسعود ناظم‌زاده شعاعی

۲۲آذر
کرمان در کنار دو اژدهای بزرگ ،یکی گسل کوهبنان و یکی گسل آب‌مراد
مصاحبه با مسعود ناظم‌زاده شعاعی رییس سابق سازمان زمین‌شناسی

کرمان در کنار دو اژدهای بزرگ ،یکی گسل کوهبنان و یکی گسل آب‌مراد

رییس سابق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی جنوب خاوری از مکانیزم زمین لرزه های هجدک می گوید و اینکه گسلی، صدها سال تحت فشار بوده و حالا گسیخته شده و حرکت می کند