افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 15 June , 2024

مدیر کل آموزش و پرورش

08دی
«رضا رضایی» مدیرکل آموزش و پرورش استان شد
اسکندری‌نسب رفت؛

«رضا رضایی» مدیرکل آموزش و پرورش استان شد

قطار تغییرات دولت سیزدهم به آموزش و پرورش استان کرمان رسید و «رضا رضایی» به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان منصوب شد. پیش از این، احمد اسکندری‌نسب این مسئولیت را برعهده داشت. به گزارش طلوع ارگ به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پروزش استان کرمان، آیین تودیع احمد اسکندری‌نسب مدیرکل […]