افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 24 June , 2024

مجتمع آموزش عالی بم

26فروردین
خوابگاه ۱۵۰ نفری دانشجویی در مجتمع آموزش عالی بم بهره برداری شد
با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛

خوابگاه ۱۵۰ نفری دانشجویی در مجتمع آموزش عالی بم بهره برداری شد

طرح ۱۵۰ نفری خوابگاه دانشجویی مجردی مجتمع آموزش عالی بم با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان به بهره برداری رسید.