افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 26 May , 2024

فروش خرمای بم به نام عربستان!

24فروردین
فروش خرمای بم به نام عربستان!

فروش خرمای بم به نام عربستان!

در یکی از بزرگترین فروشگاه های پاکستان به نام الفتح خرمای بم به نام عربستان فروخته می شود.