افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 24 June , 2024

فدراسیون ورزش

24مهر
آماده‌سازی ۳۲ ملی‌پوش بمی برای رقابت‌های جهانی او-اسپرت

آماده‌سازی ۳۲ ملی‌پوش بمی برای رقابت‌های جهانی او-اسپرت

با اعلام بنیانگذار و دبیرکل فدراسیون جهانی او-اسپرت ۳۲ نفر از دختران ورزشکار ملی‌پوش بمی در این رشته ورزشی برای شرکت در رقابت‌های جهانی سازماندهی می‌شوند.