افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 April , 2024

عوامل ناامنی

29شهریور
اعدام ۵ نفر از عوامل ناامنی استان کرمان طی چند روز گذشته
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

اعدام ۵ نفر از عوامل ناامنی استان کرمان طی چند روز گذشته

رییس کل دادگستری استان کرمان از اجرای حکم اعدام ۵ نفر از عناصر و عوامل ناامنی و شرارت در استان کرمان طی چند روز گذشته خبر داد و گفت:این افراد شرارت هایی از قبیل قتل عمد، آدم ربایی، سرقت مسلحانه و تیراندازی ایزایی در پرونده سیاه خود به ثبت رسانده بودند.