افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 12 July , 2024

علی غلامی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان بم

20مرداد
گفت و گو با علی غلامی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان بم که ۲۰۰ خانواده زندانیان بی بضاعت را تحت پوشش دارد

گفت و گو با علی غلامی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان بم که ۲۰۰ خانواده زندانیان بی بضاعت را تحت پوشش دارد

اشاره: خیلی از ما با مقوله‌ی جرم و مجرم آشنایی دقیقی نداریم و دور می‌بینیم یا هرگز نمی‌بینیم روزی را که بخواهیم جرمی را مرتکب و به خاطر آن طعم زندان را تجربه کنیم. اما باید باور کنیم فقر و بیکاری انسان را به موجود ناشناخته دیگری تبدیل می‌کند و هر ناممکنی در آن لحظه […]