افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

عطاالله اکبرزاده

15مهر
بم رتبه دوم جرائم اینترنتی استان کرمان
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان بم :

بم رتبه دوم جرائم اینترنتی استان کرمان

شهرستان بم ۱۷ درصد کل جرائم اینترنتی در استان کرمان را به خود اختصاص داده است و بعد از شهرستان کرمان که ۴۴ درصد جرائم اینترنتی استان را داراست؛ در رتبه دوم قرار دارد.