افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 April , 2024

شورای شهر اسلامی

13آذر
بازدید اعضای شورای شهر و شهردار بم از شیراز و دیدار با مدیران شهری مرودشت و شیراز
منصور عزیزآبادی رئیس شورای شهر بم گزارش داد:

بازدید اعضای شورای شهر و شهردار بم از شیراز و دیدار با مدیران شهری مرودشت و شیراز

به گزارش طلوع بم، دکتر منصور عزیز آبادی رییس شورای شهر بم با اشاره به تصمیماتی که در شورای شهر گرفته شد تا سفری به شیراز با هدف استفاده از ظرفیت ها انجام شود گفت: قرار است شهرهایی که ظرفیت گردشگری دارند و ثبت جهانی هستند به میزبانی بم دور هم گرد آیند تا از […]