افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 May , 2024

سیمان

14مهر
کرمان، تنها تولید کننده سیمان حفاری چاه نفت در کشور
مدیرعامل سیمان کرمان عنوان کرد

کرمان، تنها تولید کننده سیمان حفاری چاه نفت در کشور

مدیرعامل گروه صنایع سیمان کرمان با بیان اینکه سیمان کرمان تنها تولید کننده سیمان حفاری چاه نفت در کشور است اظهار کرد: سیمان سبک حفاری یک محصول دانش بنیان بوده که برای اولین بار در کشور تولید شده است