افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 15 June , 2024

سید صادق احمدی

01مرداد
بیش از چهار هزار خانوار در بم مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند
سید صادق احمدی رئیس سازمان تامین اجتماعی بم خبر داد:

بیش از چهار هزار خانوار در بم مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند

چهار هزار و ۳۲۸ خانوار شهرستان بم که با احتساب افراد تبعه بالغ بر ۷ هزار و ۳۳۲نفر می شوند از تامین اجتماعی حدود ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مستمری دریافت می کنند.