افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 15 June , 2024

سگ

05مهر
۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی در کرمان ناشی از گزش سگ
مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد:

۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی در کرمان ناشی از گزش سگ

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در استان کرمان بیش از ۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی ناشی از گزش سگ بوده و بر اساس مستندات علمی، در صورتیکه ۷۵ درصد سگ ها علیه بیماری هاری واکسینه شوند، احتمال بروز و انتقال بیماری در جمعیت سگ ها و به تبع آن در انسان، به صفر خواهد رسید.