افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 April , 2024

ستاد بازآفرینی شهری

24اردیبهشت
برگزاری جلسه بررسی روند تهیه طرح تفصیلی شهر بم و ستاد بازآفرینی شهری شهرستان بم

برگزاری جلسه بررسی روند تهیه طرح تفصیلی شهر بم و ستاد بازآفرینی شهری شهرستان بم

جلسه بررسی آخرین وضعیت از روند تهیه طرح تفصیلی شهر بم با حضور هادی شهسوارپور فرماندار بم، کریم غضنفرآبادی رئیس شورای شهر، کوروش افضلی مدیرعامل شرکن آمودان و مجری طرح تفصیلی، عبدی زاده قایممقام شهردار و مهدی حقیقی رییس اداره راه و شهرسازی و تعدادی دیگر از مسئولین و روسای ادارات مرتبط امروز شنبه بیست […]