افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 May , 2024

زعفران

08آبان
سطح زیرکشت زعفران در قطب پسته ایران ۹ برابر شد

سطح زیرکشت زعفران در قطب پسته ایران ۹ برابر شد

درحالی از خسارت‌های بسیار زیاد به باغ‌های پسته در رفسنجان و ضرورت تغییر الگوی کشت در قطب پسته ایران و حتی جهان سخن به میان می‌آید که مسئولان محلی می‌گویند اینک سطح زیر کشت زعفران در این منطقه در مقایسه با زمان شروع کاشت این محصول در سال ۹۷ حدود ۹ برابر شده است.