افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 April , 2024

زایمان

16مهر
کاهش آمار موالید طی ۶ ماه گذشته در کرمان
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

کاهش آمار موالید طی ۶ ماه گذشته در کرمان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه آمار موالید دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، گفت: تعداد زایمان ها در شش ماهه اول سال گذشته بیش از ۸۹۰۰ مورد بوده که امسال به ۸۰۹۴ مورد رسیده و تعداد تولد زنده در ۶ ماهه سال قبل ۹ هزار و ۵۶ نفر بود که در ۶ ماهه امسال با ۸۹۵ مورد کاهش به با ۸ هزار و ۱۶۱ نفر رسیده است‌.