افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 15 June , 2024

رضا رحیم نژاد

08دی
دستهای خالی و کوچه‌های خاکی

دستهای خالی و کوچه‌های خاکی

طلوع بم- رضا رحیم نژاد، بم تنها شهری در ایران است که منظر فرهنگی آن در یونسکو ثبت جهانی شده و یک پایگاه دایمی برای نظارت و پیگیری و حفظ ویژگی‌های آن در ارگ قدیم ایجاد شده است. هرچند این پایگاه، شورای شهر و شهرداری و میراث فرهنگی -که نهادهای اصلی و متولی حفظ و […]