افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 22 April , 2024

دکتر معصومه قاسمی

26فروردین
دانشگاه علوم پزشکی بم؛ پیشرو در مسائل آموزشی
گفت‌وگو با دکتر معصومه قاسمی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

دانشگاه علوم پزشکی بم؛ پیشرو در مسائل آموزشی

دکتر معصومه قاسمی از مهرماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را همزمان با شروع به کار آقای دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم رسما آغاز کرد. دانشگاه علوم پزشکی بم با هزارنفر دانشجو در مقاطع دکترای حرفه‌ای، کارشناسی وکاردانی در سه دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی و دانشکده بهداشت مشغول به انجام رسالت ذاتی […]