افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

خیریه

15بهمن
افتتاح موسسه خیریه ویژه نابینایان در شهرستان بم

افتتاح موسسه خیریه ویژه نابینایان در شهرستان بم

موسسه خیریه “روشندلان پوریا آسمانی” ویژه نابینایان امروز دوشنبه چهاردهم بهمن با حضور جمعی از مردم و مسئولین محلی در شهر بروات افتتاح شد.