افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 May , 2024

خواهرخواندگی

28اردیبهشت
سفری به بم، شهر نخل های سرفراز
سفرنامه ای در رابطه با خواهرخواندگی بم و یزد

سفری به بم، شهر نخل های سرفراز

حسین مسرت نویسنده و پژوهشگر اهل یزد در جریان جشنواره حنای بم و طرح خواهرخواندگی بم و یزد سفری به بم داشته که خاطرات خود از این سفر دو روزه را در یادداشت زیر برای هفته نامه طلوع بم ارسال کرده است. پسین چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ بود که به همراه خانم ونوس عامری، رئیس […]