افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 24 June , 2024

خرما و کرونا

22تیر
خرما کرونا را منتقل نمی کند

خرما کرونا را منتقل نمی کند

به گزارش طلوع ارگ، سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی (FAO) که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می کند بطور کلی انتقال ویروس کرونا یا هر نوع ویروس دیگر از طریق مواد غذایی را رد کرد. به گزارش طلوع بم؛ دفتر این سازمان جهانی در ایران در پاسخ به نامه محسن رشیدفرخی رییس انجمن […]