افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

حامد عسکری

09فروردین
شعرخوانی حامد عسکری شاعر بمی در ضیافت افطاری تعدادی از شاعران با رهبر انقلاب

شعرخوانی حامد عسکری شاعر بمی در ضیافت افطاری تعدادی از شاعران با رهبر انقلاب

در سال ۸۷ نیز محمدعلی جوشایی و حامد عسکری در این ضیافت شعر خواندند.