افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 April , 2024

ترانه بنی یعقوب

12آذر
پای درد دل زنانی که ۱۴ سال پیش معلول شدند
بم را دوباره ساختند اما نه برای ما

پای درد دل زنانی که ۱۴ سال پیش معلول شدند

زلزله کمرشان را شکست؛ اینکه عزیزی یا عزیزانی زیر آوار جان دادند بماند، همین کافی است آدم دیگر نتواند کمر راست کند اما شکستن کمر و افلیج شدن زیر سقفی که پایین آمده، برای آنها تنها یک ایهام نیست، این زنان در زلزله بم ضایعه نخاعی شده‌اند و… ۱۴ سال از آن شب سیاه گذشته، […]