افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 22 May , 2024

بیمه کشاورزی

16آبان
خسارت سرمازدگی به باغات پسته کرمان و احتمال بحران های اقتصادی و امنیتی
رئیس اتاق بازرگانی کرمان هشدار داد

خسارت سرمازدگی به باغات پسته کرمان و احتمال بحران های اقتصادی و امنیتی

رئیس اتاق کرمان با اشاره به خسارت بیش از ۹۰ درصدی سرمازدگی به محصول پسته امسال که معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ درصد اقتصاد استان) است، گفت: نبود بیمه های بازرگانی آسیب زیادی به خسارت دیدگان وارد کرده است.