افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 22 May , 2024

بیمارستان پاستور بم

06اسفند
ناگهان امید
گفت‌وگو با یکی از پرستاران بخش کرونا در بم پس از دریافت واکسن

ناگهان امید

طلوع بم – سعید افروغ: یک سال از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و واکسیناسیون علیه این بیماری از اواخر بهمن در ایران آغاز شده است. در بم نیز همزمان با سراسر کشور سی نفر از کادر درمان داوطلب در بیمارستان پاستور اولین دوز از این واکسن را دریافت کردند. یکی از دریافت کنندگان واکسن […]